ПОИМАЊА ИМПЛИЦИТНОГ ВАСПИТАЊА У УМЈЕТНОСТИ И КУЛТУРИ

Authors

  • Слободан Јовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2102067J

Abstract

Циљ овог рада јесте анализа текстова о имплицитном васпитању у областима културе и умјетности, као и указивање на интересовања за проблематику васпитања и у ваншколским областима. У раду је примијењена метода теоријске анализе и синтезе, а анализирани су доступни радови који су се бавили проблемом имплицитног васпитања. Својим проучавањем утврдили смо да се радови о имплицитном васпи- тању могу сврстати у оне који се баве: а) имплицитним васпитањем у поетским текстовима, б) имплицитним васпитањем у традиционал- ној и медијској култури, в) имплицитним васпитањем у есејистичким текстовима, г) имплицитним васпитањем у уџбеницима. На основу увида у публиковане радове, закључили смо да култура и умјетност, саобразно језику и медију којим саопштавају поруке, интензивирају занимање за проблематику васпитања. Такође, закључили смо да су најбројнији радови који за предмет проучавања имају народне, тра- диционалне погледе на дијете, дјетињство и васпитање, што указује на то да традиционални погледи на васпитање и дјетињство имају значајну улогу у обликовању васпитних стратегија.

Downloads

Published

2022-07-06