МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ – МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Authors

  • Бојан Лазић Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду
  • Марина Милошевић Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду
  • Сања Маричић Педагошки факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2202045L

Abstract

Тенденција унапређења квалитета наставе математике на свим нивоима об- разовања захтева ефикасно и друштено прихватљиво основно математичко образовање. Почетна настава математике има дубок смисао и значај и мора бити постављена и реализована тако да након тог процеса савремени човек трајно задржи стечена знања и достигнути ниво когнитивних способности. Савремене педагошке теорије истичу значај игре као методе учења у опти- малном стимулисању свестраног развоја ученика. С тим у вези, математичке игре препознате су као значајно средство и алат који доприноси развоју саз- нања кроз образовни процес, посебно у почетном математичком образовању. Полазећи од анализе теоријских и практичних истраживања, у раду су сагле- дане могућности примене игара у почетној настави математике као подршка унапређивању квалитета процеса учења и наставе математике. Позитивно емпиријски евалуирани модели потврђују значајан утицај математичких ига- ра на поспешивање интересовања и мотивације ученика у разредној настави математике, што упућује на оправдану претпоставку даљих импликација на квалитет исхода учења програмских садржаја.

Downloads

Published

2023-06-15