СПЕЦИФИЧНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА У КОМБИНОВАНОМ ОДЈЕЉЕЊУ У ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗ УГЛА НАСТАВНИКА

Authors

  • Маја Пердан Илић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
  • Јелена Ђерманов Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
  • Сања Милић Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2202121P

Abstract

Код нас и у свијету заступљен је велики број школа са комбинованим одјељењима, гдје један наставник ради са ученицима из два, три и више разреда. Ова одјељења деценијама егзистирају махом у сеоским срединама и сусрећу се са различитим изазовима у организацији васпитно-образовног рада. Проблематика комбинованог одјељења се посљедњих година у свијету све више афирмише, али у нашој земљи и у региону стагнира, и из тог разлога одлучили смо да кроз теоријску анализу релевантне литературе и емпиријско истраживање, првенствено, освијетлимо непосредна искустава и очекивања наставника о раду у комбинованом одјељењу у Републици Српској. Емпиријско истраживање реализовано је примјеном квали- тативне методологије, те су вођеним интервјуом испитане перцепције, иску- ства и очекивања 15 наставника на подручју општине Бијељина који су радили у комбинованом одјељењу. Из анализе резултата истраживања добијено је да су основне специфичности рада у комбинованом одјељењу: адаптација наставних садржаја, израда распореда часова, смјена директног и индиректног рада, рас- поред сједења ученика у учионици, интеракција и комуникација, праћење и вођење ученичког досијеа, избор метода провјеравања и оцјењивања и начин добијања повратне информације. У завршном дијелу рада су, уз интерпретацију резултата истраживања, дате препоруке наставницима, засноване на сличним искуствима наставника из других земаља, које могу бити путоказ за успјешну наставну прак- су у комбинованом одјељењу и поуздан ослонац за њихове професионалне напоре да унаприједе властити рад и учење својих ученика.

Downloads

Published

2023-06-15