ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ШКОЛИ – ПРИОРИТЕТАН ЗАДАТАК ПЕДАГОГА

Authors

  • Драго Бранковић Академија наука и умјетности Републике Српске

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2202185B

Abstract

Четрнаеста школа педагога и директора предшколских установа, основних и средњих школа одржана је у Теслићу (ЗТЦ Бања Врући- ца – хотел Кардиал) у два циклуса, од 9. до 12. априла 2023. године. Организатори овогодишње школе били су Друштво педагога Републи- ке Српске и Републички педагошки завод Републике Српске. Школа преtставља континуирани и најорганизованији облик професионалноg усавршавања педагога и директора васпитно - образовних установа у Републици Српској. У протеклих тринаест година концепција овог об- лика усавршавања мијењала се и развијала. Њена микро организација имала је, по правилу, једну тематску цјелину која је конкретизована са више тема. Поред предавања еминентних научних радника из Репу- блике Српске и земаља из окружења (Србија, Хрватска) организовани су округли столови, тематске расправе и радионице. Учесници су на завршетку рада школе попуњавала анкетне упитник на којима су про- цјењивали допринос школе њиховом професионалном усавршавању и предлагали теме и предаваче за наредну школу. Изузетак је чинила дванаеста школа која је, ради пандемије, одржана помоћу савремених информационих технологија (онлајн).

Downloads

Published

2023-06-15