НОВИ ПРИСТУПИ ФОРМИРАЊУ ПОЈМОВА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Authors

  • Желимир Драгић Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2202189D

Abstract

У издаваштву Филозофског факултета у Бањој Луци 2021. годи- не изашла је монографија Формирање појмова у настави природе и друштва (теоријске основе и методички поступци) аутора проф. др Славише Јењића, ванредног професора на Катедри за педагогију и ме- тодике, која спаја теоријске и методичко-практичне варијатете једног од најважнијих феномена у процесу наставе ‒ формирање почетних појмова. Монографијом се на методичко-зналачки и логички заокру- жен начин приказује како једино континуиран наставни рад води ка ис- правном формирању појмова у настави природе и друштва и као таква има шансу да постане назаобилазна „карика“ у методичком проучавању наставе природе и друштва.

Downloads

Published

2023-06-15