УПОТРЕБА КРИПТОВАЛУТЕ КАО ИНСТРУМЕНТА ПЛАЋАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Authors

  • Јадранка Ђуровић-Тодоровић
  • Марина Ђорђевић
  • Милица Ристић-Цакић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NOESR2028006DJ

Abstract

Промене у платним системима појединих земаља инициране употребом криптовалуте, отвориле су бројне дилеме у економској литератури. Иако се сазнања о овом феномену још увек нису довољно искристалисала, поједине државе регулисале су његову употребу. У овом раду истражујемо да ли се криптовалуте могу сматрати валутом, што је скренуло све већу пажњу регулатора забринутих за порез, осигурање и друге последице које се везују за законски третман криптовалуте. Предмет рада је да анализара историју, карактеирстике и степен регулације криптовалуте у свету. Циљ рада је да, кроз анализу држава, у којима је употреба криптовалуте легална, истражи могућности за регулацијом крипотовалуте у Републици Србији.

Published

2021-06-14