INOVACIJE I KONKURENTSKA PREDNOST U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Authors

  • Dragan Vukasović
  • Dejan Gligović
  • Andrijana Mrkajić Ateljević

DOI:

https://doi.org/10.7251/NOESR2028022G

Abstract

Promena je preduslov opstanka meĎu pojedinačnim ljudskim bićima, što je još više izraženo u organizacijama koje oni stvaraju i u kojima rade. Jednostavno rečeno, ako neka organizacija ne menja ono što nudi svetu –svoje proizvode ili usluge – i način na koji stvara i isporučuje ono što nudi, organizacija neće opstati. Pritisak za stalnom inovacijom znači da je kreativnost ključni izvor. Inovacija, tehnološke prednosti i konkurentska prednost su povezane složenim i multidimenzionalnim odnosima. Zahtevi za organizacionom inovacijom i tehnološkom prednošću povećavaju osnovne komponente konkurentske strategije mnogih preduzeća. Većina firmi se suočava sa ozbiljnim konkurentskim izazovima zahvaljujući užurbanom razvoju i nepredvidivosti promene tehnologije. Industrije koje zavise od visoko-sofisticiranih tehnologija i preduzeća angažovana u meĎunarodnoj konkurenciji su posebno ranjiva zbog potrebe za stalnom i brzom modifikacijom karakteristika svojih proizvoda i načina na koji vode poslovne aktivnosti.

Published

2021-06-14