УЛОГА, МЈЕСТО И СЕРТИФИКОВАЊЕ УПРАВЉАЧКИХ РАЧУНОВОЂА

Authors

  • Љиљана Ж. Танасић
  • Теодор М. Петровић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NOESR2028036P

Abstract

Много је питања у вези са улогом рачуновођа у ери глобализације, највеће достигнуте и растуће међународне покретљивости капитала, роба идеја и људи. Улога управљачког рачуновође је постала значајна, не само на корпоративном, већ и на националном нивоу, па и на међународном нивоу. Његово мјесто је превасходно претрпјело метаморфозу од припремача бројчаних извјештаја до високог специјалисте информационе подршке одлукама, пословног партнера менаџмента, интерног консултанта, организационог едукатора и сл. Сертификовање управљачких рачуновођа проистиче из схватања и потребе да то, одговорно занимање, буде лиценцног карактера повезано са врло високим образовним и стручним захтјевима у земљама развијенијег рачуноводства. У Босни и Херцеговини је предвиђено сертификовање рачуновођа и ревизора, док посебног сертификата за овлашћеног управљачког рачуновођу за сада нема. Рачуноводствена професија је развила своје етичке стандарде који су преузети и у Босни и Херцеговини, а који важе и за управљачке рачуновође. Међутим, специфична улога управљачког рачуноводства доводи до кодификације Стандарда етичког понашања за управљачке рачуновође од стране професионалних организација. Циљ рада је био да се истражи улога и мјесто управљачких рачуновођа, њихови изазови и перцепције јавности, као и сертификовање и етички стандарди за управљачке рачуновође у земљама развијеног рачуноводства и у Босни и Херцеговини. Резултати су показали да се стање у земљама напредног рачуноводства и у

Босни и Херцеговини, значајно разликује, те је неопходно да Босна и Херцеговина унаприједи смјернице на које се ослања, преузме праксе других који су у тој области остварили значајан напредак и одреди циљеве којима треба да тежи.

Published

2021-06-14