УЛОГА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ПРИМЕНИ КОНЦЕПТА ЗЕЛЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ИНДУСТРИЈИ ЦЕМЕНТА

Authors

  • Марко Јанаћковић
  • Марија Петровић-Ранђеловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NOESR2028058R

Abstract

Концепт корпоративне еколошке одговорности се недовољно примењује у земљама у развоју, посебно у оним у којима не постоји довољна примена законских прописа у области заштите животне средине која регулише начин обављања пословних активности учесника. У условима недовољне подршке државе, многе мултинационалне корпорације у сарадњи са Светским пословним саветом за одрживи развој су покренуле колективне акције како би усвојиле најбоље еколошке праксе у својим индустријама у циљу боље заштите окружења у којем се налазе. Реч је о усвајању зелених програма , и то је карактеристично за корпорације у индустрији цемента која се суочава са бројним изазовима као што су: недостатак сировина, исцрпљивање резерви фосилних горива, повећана потражња за цементом и бетоном, изражена еколошка брига повезана са климатским променама. Могуће је идентификовати неколико различитих облика добровољних иницијатива путем којих мултинационалне корпорације настоје да постигну што повољнији положај на глобалном тржишту, и то су: (1) једностране иницијативе покренуте од стране предузећа у одсуству државне подршке, (2) усвајање еколошких стандарда на добровољној бази који су прописани од стране државе, и (3) споразуми у виду партнерстава настали као резултат сарадње јавних и приватних учесника. У раду је дат осврт на поједине мултинационалне корпорације из афричке државе Мароко и на начин на који оне усвајају најбоље еколошке праксе од других

корпорација у индустрији цемента. Усвојене еколошке праксе могу повећати капацитете ових корпорација у домену заштите животне средине, и обезбедити им комуникационе вештине које ће унапредити сарадњу и размену идеја са другим корпорацијама.

Published

2021-06-14