УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА ПРЕДУЗЕЋА С ЦИЉЕМ УСПОСТАВЉАЊА ОДРЖИВЕ КОНТИНУЕЛНЕ ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНИХ ПРОЦЕСА

Authors

  • Слободан Суботић
  • Горан Митровић
  • Витомир Старчевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NOESR2028072S

Abstract

Глобализација у својој актуелној форми представља нови динамички комплекс, посебно када су у питању њене импликације на економију и пословање привредних субјеката. Она своје импликације не испољава само кроз конкуренцију, него и кроз економски раст и развој. Савремено предузеће треба да обезбиједи адекватан менаџмент који је способан да креира и развија компаративне предности које ће му омогућити да се активно укључи у глобалне тржишне токове. Глобалне промјене су условиле нови начин пословања предузећа, а тиме и битан заокрет у приступу финансијском менаџменту. То је довело до измјена темељних економских поставки и критеријума успјешног управљања и пословања. Финансијски положај предузећа један је од показатеља успјешности предузећа да функционише у глобалном и турбулентном тржишном окружењу. Полазећи од ове чињенице, урадиће се практична обрада овог проблема и аналитички показатељи финасијског положаја три зависна производна предузећа која послују у саставу МХ Електропривреде Републике Српске. Циљ истраживања јесте да се покаже у којој мјери

је менаџмент ових предузећа прихватио захтјеве глобалних економских процеса и њима прилагодио своје пословање. Односно, да ли управљање финансијама обезбјеђује задовољавајући ниво ликвидности и финансијске стабилности ова три предузећа.

Published

2021-06-14