ФИСКАЛНА КОНСОЛИДАЦИЈА – ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ПРОШЛОСТИ

Authors

  • Биљана Станивук

DOI:

https://doi.org/10.7251/NOESR2028094S

Abstract

Фискална консолидација представља један од најчешће коришћених инструмената фискалне политике у циљу „оздрављења“ привредног и економског амбијента једне државе. Успешним спровођењем плана фискалне консолидације постиже се смањење буџетског дефицита и јавног дуга, уз експанзивне ефекте, који се првенствено односе на раст БДП-а. Међутим, за успех фискалне консолидације није довољно имати добар и јасан план и прецизну стратегију. Комплексност фискалне консолидације захтева познавање целокупног макроекономског система. Циљ рада јесте да, на основу претходних искустава, дефинише који су то предуслови који опредељују успешну фискалну консолидацију. Исто тако, у раду ће бити наглашене најчешће грешке због којих консолидација не иде у жељеном правцу. Треба нагласити да не постоји јединствена фискална политика и да свака земља има могућност да на основу својих предиспозиција формулише стратегију фискалне консолидације, за коју верује да ће донети најбоље резултате.

Published

2021-06-14