ПРОСВЕТА И КУЛТУРА КАО ФАКТОР ПОВЕЗИВАЊА СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Александар Растовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/POL1306113R

Abstract

У раду се истиче важност повезивања Србије и Републике
Српске у сфери просвете и културе као најефикаснијег начина стварања је-
динственог духовног простора српског народа. У том својеврсном културном
уједињењу српског националног и духовног простора посебно место припада
интелектуалцима из Србије и Републике Српске. Међутим, разбијање СФРЈ, и
грађански рат који је уследио и који се нарочито жестоко одразио на просто-
рима бивше БиХ, искристалисао је три групе интелектуалаца које су заузеле
потпуно различите ставове око тога шта треба учинити да се најефикасније
зашити угрожени српски народ, око потребе постојања Републике Српске,
Дејтонског споразума, специјалних веза Републике Српске и Србије, о српском
духовном простору.

Published

2017-03-17

Issue

Section

Чланци