КУЛТУРА (НИ)ЈЕ ВАЖНА: КУЛТУРАЛИЗАМ КАО ДОМИНАНТНА САВРЕМЕНА ПАРАДИГМА

Authors

  • Душко Трнинић

DOI:

https://doi.org/10.7251/POL1611055T

Abstract

Друштвени односи и уређење врло често се представљају
као зависни од доминантне културе и система вриједности који црпи
свој смисао из појединачне културе. Све је повезано са посебностима
културе и вриједносним системом доминантне културе. Друштво које
није етнички и културно хомогено биће нестабилно и стално
дестабилизовано унутрашњим сукобима. У таквом окружењу, када се
култура посматра као нова идеологија, долази до афирмације
културалистичких покрета (инсистирање на аутентичности и
непромјењивости властите културе), културног фундаментализма
(дискурс о постојању непремостивих културних препрека међу
различитим културама) и комунализма (затвореност у етничке
облике идентитета и залагање за моноетнички простор).
Културалисти посматрају културе као органске и затворене цјелине
које не могу да се промијене, напусте или одбаце. У тексту се посебан
нагласак ставља на главног заступника културалистичке теорије
Самјуела Хантингтона и на његову тезу о сукобу цивилизација, а
поводом двадесетогодишњице од објављивања истоимене књиге.

Published

2017-03-17

Issue

Section

Чланци