ЈЕЗИЧКА ПОЛИТИКА И КУЛТУРНИ МОДЕЛИ ЈЕЗИЧКЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ

Authors

  • Александра Савић

DOI:

https://doi.org/10.7251/POL1611119S

Abstract

Аутор настоји приказати неке опште карактеристике
језичке политике, која, као изразито комплексна и хибридна, али ипак
призната лингвистичка дисциплина, може да се изучава једино са
сталном свијешћу о додиру језика са његовим окружењем. Tо значи да
се језик мора посматрати заједно са политичким, друштвеним и
културним контекстом у којем егзистира. Та веза је у овом раду
анализирана кроз дијахрони преглед развоја језичке политике на
европском тлу. Посебна пажња је посвећена расвјетљавању дилема
које прате ову дисциплину.

Published

2017-03-17

Issue

Section

Чланци