ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У ЈАВНОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Невенко Врањеш
  • Александар Врањеш

DOI:

https://doi.org/10.7251/POL1611149V

Abstract

Управа све више постаје сервис грађана и привредних
субјеката те инструмент за задовољавање њихових потреба. Иако у
комуникацији управе са јавностима увијек постоји одређена „дозирана
неравноправност“, данас у свијету влада мишљење, да јавност, у
првом реду порески обвезници имају право да буду информисани о свим
активностима финансираних субјеката па тако и органа јавне, а
посебно државне управе. Транспарентност провођења управне
дјелатности је законом уређена категорија али и предмет реформских
захвата посебно на путу ка достизању модерне управе и европских
интеграција. Предмет рада су Односи с јавношћу у јавној управи
Републике Српске. У раду аутори разматрају теоријски значај односа
с јавношћу с посебним освртом на поступак законског приступа
информацијама у Републици Српској те тренутне организационе
капацитете комуницирања с јавностима у органима државне управе
Републике Српске.

Published

2017-03-17

Issue

Section

Чланци