ПРАВНА ЛИЧНОСТ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ

Authors

  • Матеј Савић

DOI:

https://doi.org/10.7251/POL1611167S

Abstract

У овом раду аутор се бави питањима међународноправног
субјективитета међународних организација, тј. међународних јавних
организација које су формиране од стране држава. Посебан акценат
је стављен на општа одређења међународноправног субјективитета и
теоријске основе субјективитета међународних организација. Правна
природа, фактички статус и конститутивни елементи међународних
организација су детаљно обрађени, на основу чега је изведен закључак
да међународне организације представљају посебне правне личности у
међународноправном поретку, а које посједују способности да у своје
име преузимају права и обавезе у међународноправним односима, тј. у
међународном (јавном) праву.

Published

2017-03-17

Issue

Section

Чланци