О СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ОБРАСЦУ

Authors

  • Мило Ломпар

DOI:

https://doi.org/10.7251/PNSJK1908025L

Abstract

У овом раду се препознају они моменти српске културе који имају свој-
ство њених историјских и значењских тежишта. То су: светосавско предање,
косовска традиција, сеобе, секуларно искуство, геноцид. Сваки од ових моме-
ната доживљава промене у складу са променама саме културе у времену, доби-
ја нови историјски и садржински слој, али остаје везан за своје почетно језгро.
Показује се да ни промена опште слике света − смена средњовековне новове-
ковном концепцијом, теоцентричке антропоцентричком, сакралне световном
− није уклонила утемељујући карактер ових елемената. У раду се назначује
напуштање неких садржаја у XX веку, што је имало негативних последица, као
што се образлаже потреба за присуством и деловањем српског културног обра-
сца у нашем времену.

Published

2019-10-15

Issue

Section

Чланци