КОНТИНУИТЕТ ЗАТИРАЊА СРБА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У XX ВИЈЕКУ

Authors

  • Драга Мастиловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/PNSJK1908075M

Abstract

Ни вијекови турске окупације, процеси исламизације и унијаћења, буне,
ратови, миграције и сваковрсни терор нису успјели да униште Србе као већин-
ски народ у Босни и Херцеговини, јер су и пред Први свјетски рат Срби право-
славни чинили више од 43% становништва ових покрајина. Али, у XX вијеку,
два свјетска рата и надасве планирани геноцид над српским народом који је
спровођен у оквиру њих, затим двије планске колонизације, појачане миграци-
је и на крају негативна стопа прираштаја, учинили су да 1991. године Срби
православни чине једва нешто више од 31% становништва Босне и Херцегови-
не, не рачунајући оне који су се изјаснили као Југословени. Ови подаци несум-
њиво свједоче о томе да је српски народ у Босни и Херцеговини било мета
планског уништења током XX вијека.

Published

2019-10-15

Issue

Section

Чланци