ТВОРБЕНО ГНИЈЕЗДО РОД КРОЗ ПРИЗМУ СВЕТОСАВЉА

Authors

  • Зорица Никитовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/PNSJK1908097N

Abstract

У раду се даје преглед твореница које образују творбено гнијездо род. Са
творбеног аспекта ово веома богато творбено гнијездо пружа могућност обраде
или утврђивања градива творбених модела које се усваја кроз више нивоа наста-
ве српског језика: седми и девети разред основне школе, други разред средње
школе, као и у оквиру предмета Творба ријечи српског језика на универзитет-
ском нивоу. Са семантичког аспекта у фокусу пажње су творенице породица и
народ чија се семантичка реализација кроз форму есеја Светосавска философија
породице и народа даје са аспекта православне духовности односно светосавља.

Published

2019-10-15

Issue

Section

Чланци