СВЕТИ САВА КАО ПИСАЦ И НАСТАВНИ ПРИСТУП ЊЕГОВОМ ДЈЕЛУ

Authors

  • Данијел Дојчиновић

DOI:

https://doi.org/10.7251/PNSJK1908113D

Abstract

Наставни планови и програми за основне школе и гимназије у Републици
Српској предвиђају јединице посвећене дјелу Светога Саве. По правилу се чита
одјељак из Житија господина Симеона. У овом раду пружају се основне инфор-
мације о књижевној дјелатности Светога Саве које би наставнику могле бити од
помоћи за свеобухватнију припрему наставне јединице. Потом се дају сугести-
је за обраду изабраних одјељака Савиног текста.

Published

2019-10-15

Issue

Section

Чланци