НА СВОЈОЈ ЗЕМЉИ, НА ПЛЕМЕНИТОЈ

Authors

  • Борјан Митровић

DOI:

https://doi.org/10.7251/PNSJK1908163M

Abstract

Зборник радова Српско писано насљеђе и историја средњовјековне
Босне и Хума изашао је из штампе 2018. године, као заједнички
издавачки подухват трију српских факултета: Филолошког фа-
култета Универзитета у Бањој Луци, Филозофског факултета Универзи-
тета у Источном Сарајеву и Филозофског факултета Универзитета у Ба-
њој Луци. Уредник Зборника је проф. др Зорица Никитовић.

Published

2019-10-15

Issue

Section

Чланци