ЈОШ ЈЕДНОМ О ВУКУ И ПРЕЛОМНОЈ 1847. ГОДИНИ

Authors

  • Вера Чолаковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/PNSJK1908177C

Abstract

Премда је о Вуку, значају 1847. године као године незваничне
побједе вуковских начела, борби између Вукових противника и
сљедбеника и другим питањима вуковског периода објављива-
но много радова, могуће је дати из савремене перспективе ново сагледа-
вање, преиспитивање и вредновање. Зборник радова Година 1847: Пре-
ломна тачка савремене српске културе одговара на тако постављене ци-
љеве. Зборник је објављен 2018. године под издаваштвом Савеза слави-
стичких друштава Србије, а садржи тринаест радова. Већину прилога у
зборнику Година 1847: Преломна тачка савремене српске културе чине
лингвистички радови, а присутни су и радови из других научних области
(наука о књижевности, историја).

Published

2019-10-15

Issue

Section

Чланци