NEZAPOSLENOST U SAVREMENOM DRUŠTVU: SREDIŠNJI DRUŠTVENO-EKONOMSKI PROBLEM

##article.authors##

  • Ivan Šijaković
  • Dragana Vilić

##article.abstract##

U radu se analizira nezaposlenost kao središnji društveno-ekonomski problem u savremenom društvu. Ona ima dalekosežne posljedice na pojedince, na privredu i na društvo u cjelini (nemanje prihoda, siromaštvo, gubitak profesionalnih i socijalnih vještina, neiskorišćenost ljudskih resursa, narušavanje socijalne stabilnosti i sl.). Od 70-tih godina prošlog vijeka određene promjene u razvijenim društvima (prelazak na postindustrijsku ekonomiju, globalizacija i velike demografske promjene) uticale su na tržište rada i na povećanje nezaposlenosti (brz rast uslužnih djelatnosti, rast informacionih tehnologija, velika pokretljivost kapitala, povećanje starog stanovništva i sl.). Smanjivanjem globalnih privrednih aktivnosti koje je prouzrokovala ekonomska kriza iz 2007. godine, došlo je do rasta nezaposlenosti, a što je prouzrokovalo i socijalne posljedice (smanjenje kvaliteta života pojedinaca i zajednica, sužavanje mogućnosti za zadovoljavanje različitih potreba građana, slabljenje socijalne kohezije i sl.). Da li se s rizikom nezaposlenosti suočavaju sve kategorije stanovništva u savremenom društvu? Koji su načini za prevazilaženje ovog problema?

Downloads

##submissions.published##

2016-04-06

##issue.issue##

##section.section##

Чланци