ОНТИЧКИ МОМЕНАТ (У) УМЕТНОСТИ

Authors

  • Наташа Вилић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RAD1622005V

Abstract

Онтологија уметности отвара бројна питања у вези са уметношћу, са оним шта уметност чини уметничким, извором дела уметности и уметничког смисла, и сл. Ова и слична питања упућују нас на исцрпну философску потрагу за феноменом бића уметности које се разоткрива кроз и преко уметности. Биће уметности се не појављује само у акту стварања, него и у акту примања. То је један онтички однос, а није доживљај лепоте. Естетски феномен јесте једно онтичко збивање. Свет дела уметности поседује онтолошке карактеристике на темељу којих он постаје један самосталан свет. У свету уметности нарочито је проблематичан феномен уметничке форме. Свет (дела) уметности налази свој извор у самоме уметнику.

Published

2016-04-06

Issue

Section

Чланци