УЛОГА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У РАЗВОЈУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЧЕНИКА

Authors

  • Славиша Јењић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RAD1622006J

Abstract

Настава природе и друштва представља за ученике прво организовано сазнавање појава и процеса у природи и друштву. Непосредним и посредним посматрањем, стваралаштвом и практичним радом ученици, између осталог, развијају пажњу, мишљење и закључивање. Сазнања која ученици стичу у овој настави основа су за изучавање многих наука у каснијем школовању и животу. Стога исходи наставе нису репродуктивно понављање ријечи или текста, већ мисаоне активности потребне за живот и продуктивно мишљење. У раду ће бити ријечи о подстицању развоја критичког мишљења у настави природе и друштва. Истовремено, аутор објашњава и стваралаштво и стваралачко мишљење ученика разредне наставе.

Published

2016-04-06

Issue

Section

Чланци