СТАВОВИ НАСТАВНИКА О ПРИМЈЕНИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И САМООБРАЗОВАЊУ

Authors

  • Жарко М. Арбиња

DOI:

https://doi.org/10.7251/RAD1622007A

Abstract

Аутор је у раду представио резултате истраживања у коме су испитивани ставови наставника основних школа према примјени информационих технологија у стручном усавршавању и самообразовању наставника. Циљ истраживања је био да се испита општи став наставника према наведеним технологијама у датом контексту, као и евентуалне статистички значајне разлике у погледу испитиваних ставова унутар одређених социјално-статусних обиљежја наставника. Истраживање је емпиријског неексперименталног карактера за које је аутор сачинио и користио властите инструменте, а податке прикупио анкетирањем и обрадио непараметарским статистичким методама. Резултати истраживања показују да је код испитиваних наставника, као општи, присутан умјерено позитиван став према информационим технологијама у датом контексту. У оквиру социјално-статусних обиљежја забиљежена је статистички значајна разлика, у погледу испитиваних ставова, између одређених категорија унутар варијебли: пол, старосна доб и школска спрема. Поред тога што су резултати истраживања показали да наставници према испитиваној појави имају умјерено позитиван став, нађено је да значајно позитивније ставове по датом питању имају: наставнице од наставника, наставници млађе старосне доби од својих старијих колега, као и наставници који посједују више нивое школске спреме од наставника са нижим нивоима ове спреме.

Published

2016-04-06

Issue

Section

Чланци