ОДНОСИ У ПОРОДИЦИ И МЛАДИ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ

Authors

  • Савка Oбрадовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RAD1622008O

Abstract

Основно питање овог емпиријског истраживања односи се на анализу школске успјешности ученика са тешкоћама у развоју. У том смислу је истраживање конципирано не само као анализа показатеља њихових школских резултата, него, прије свега, као компаративна анализа њихове школске успјешности у редовним и специјалним школама. Другим ријечима, рад је конципиран тако да се анализирaју сличности и разлике у школском постигнућу ученика са тешкоћама у развоју који похађају наставу у редовним и оних који похађају наставу у специјалним школама, с једне стране и да се пореде са школским постигнућима ученика који немају тешкоћа у развоју, с друге стране. У том контексту је јасно зашто су за питања школског успјеха ученика мање или више заинтересовани не само ученици, њихови родитељи и наставници, него и други друштвени чиниоци. У најширем смислу, интерес јавности за постигнути успјех ученика у школи, произилази из потреба друштва за образованијим становништвом и потребом правдања уложених средстава која се за те сврхе издвајају, те друштвеном верификацијом активности запослених радника у просвјети.

Published

2016-04-06

Issue

Section

Чланци