НЕКА СОЦИО-ДЕМОГРАФСКА ОБИЉЕЖЈА ПУШАЧА И НЕПУШАЧА

Authors

  • Дијана Иванишевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RAD1622009I

Abstract

Циљ овог рада био је испитати релације између неких социо-демографских обиљежја и пушења. Наиме, ријеч је о релацији између пола, пушачког статуса родитеља и блиских пријатеља, те материјалног и здравственог стања, с једне стране, и пушења, као веома распрострањене болести зависности, с друге стране.
У истраживању је учествовало укупно 196 испитаника, и то 101 непушач и 95 пушача. Ријеч је о студентима треће и четврте године Наставничког факултета Универзитета у Мостару, који су испунили Упитник о одређеним социо-демографским обиљежјима, који је конструисан за потребе овог истраживања.
Резултати су показали да постоји статистички значајна разлика у склоности ка пушењу између дјевојака и младића, те да постоји статистички значајна повезаност између склоности ка пушењу и пушења родитеља, као и значајна повезаност између склоности ка пушењу и пушења блиских пријатеља. Поред тога, утврђено је да се пушачи и непушачи значајно разликују, како с обзиром на материјално стање, тако и с обзиром на њихово здравствено стање.

Published

2016-04-06

Issue

Section

Чланци