О ПОТРЕБИ И МОГУЋНОСТИМА ОСТВАРИВАЊА НАЦИОНАЛНИХ И ГЛОБАЛНИХ ВРЕДНОСТИ У ШКОЛИ

##article.authors##

  • Тамара Стојановић Ђорђевић

##article.abstract##

Аутор у овом раду разматра потребу и могућности унапређивања васпитно-образовног рада кроз неговање националних и глобалних вредности. Циљ емпиријског дела истраживања је да се утврди да ли наставни планови и програми по којима раде основне и средње школе у Србији, као и садржаји дати у уџбеницима, приручницима и другим дидактичким материјалима, представљају сигурну основу за остваривање националних и глобалних вредности. Такође, циљ истраживања је да се изврши испитивање процена испитаника о томе какав приступ имају наставници према изучавању националних и глобалних вредности, али и испитивање знања ученика о националним и глобалним вредностима. Узорак је обухватио 180 наставника основних и средњих школа и 353 ученика (од којих 172 ученика основних и 181 ученика средњих школа). Резултати истраживања показују да наставни планови и програми по којима раде основне и средње школе у Републици Србији не представљају сигурну основу за остваривање националних и глобалних вредности. Наставници немају адекватан однос према тим садржајима што резултира слабим знањима ученика о националним и глобалним вредностима.

Downloads

##submissions.published##

2016-04-06

##issue.issue##

##section.section##

Чланци