KONCEPT STRAHA U FRANCUSKOJ I SRPSKOJ SOMATSKOJ FRAZEOLOGIJI

Authors

  • Nađa S. Miljković
  • Ivan N. Jovanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1921083M

Abstract

U radu se, kontrastivnim pristupom, na semantičkom i konceptualnom
planu analiziraju francuski i srpski frazeologizmi koji
se odnose na emociju straha manifestovanog telesnim putem. Smatrajući
strah za jednu od najvažnijih emocija za opstanak čoveka,
ona obuhvata veliki broj frazeologizama u svakodnevnici francuskog
i srpskog jezika. Želimo da pokažemo na koji način se somatičnost
lingvističkog izražavanja koncepta straha realizuje u vidu
telesnih reakcija. U svetlu kognitivne teorije konceptualizacije i po
lingvističkom modelu konceptualne metafore Džordža Lejkofa i
Marka Džonsona (1980), analizirani korpus razvrstan je po konceptualnim
poljima na koja metaforički referiraju frazeologizmi.
Prvu grupu čini konceptualno polje STRAH JE HLADNOĆA, u
okviru kojeg frazeologizmi upućuju na negativan osećaj fizičke
hladnoće. Druga grupa obuhvata konceptualno polje STRAH JE
SLABOST, u kojoj frazeologizmi metaforički opisuju trenutni prekid
rada spoljašnjih i unutrašnjih organa. Treća grupa predstavlja
konceptualno polje STRAH JE NEPRIJATELJ, gde se ova emocija
u frazeološkom kontekstu manifestuje kao teret ili natprirodno
biće koje može da manipuliše svojim objektom, da ga napadne ili
ga natera na beg.

Published

2020-06-15

Issue

Section

Чланци