HOFSTEDEOVE DIMENZIJE INTERKULTURALNOSTI U OBRAZOVNOM KONTEKSTU

Authors

  • Biljana B. Radić-Bojanić

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1921135R

Abstract

Interkulturni kontekst u obrazovanju izuzetno je bitna tema
zbog toga što je život u današnjem svetu veoma umrežen i mobilan.
Uobičajeno je da univerziteti imaju velik broj stranih studenata
koji dolaze na zapad, ali je i sve uobičajenije da nastavnici odlaze
da rade u škole u Kini, Japanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima
itd. U oba slučaja nastavnici treba da poseduju razvijene interkulturne
veštine i kompetencije kako bi uspešno držali nastavu, a sami
učenici treba da razvijaju svoju interkulturnu kompetenciju da bi
postali otvoreniji za nove ideje kroz komunikaciju sa svojim
nastavnicima i vršnjacima. Ovde poznavanje Hofstedovih pet dimenzija
kulturne varijabilnosti može biti od velike pomoći, pošto
pomaže i nastavnicima i učenicima da predvide šta mogu da očekuju
u komunikaciji i na koje načine treba da se prilagode. Stoga
ćemo u ovom radu objasniti ovih pet dimenzija i povezati ih sa
obrazovnim kontekstom da bismo ilustrovali kako kulturna varijabilnost
funkcioniše u interkulturnom kontekstu.

Published

2020-06-15

Issue

Section

Чланци