ПОСТМОДЕРНЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ И БЛИСКОИСТОЧНЕ МИГРАЦИЈЕ

Authors

  • Немања С. Ђукић
  • Предраг Р. Живковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1921175D

Abstract

Чланак који слиједи представља увод у разумијевање гео-
политике постмодерне. Суштину геополитике постмодерне
представља биополитичка регулација голог живота (bare life). У
првом дијелу чланка одређујемо појам биополитике и биосуве-
ренитета. За разлику од класичне политике, која представља
способност националне државе да као основни субјект међуна-
родних односа контролише територију, биополитика као пос-
тмодерна форма политике усмјерена је на неформалну регула-
цију становништва. У другом дијелу чланка, биополитичку
суштину геополитике постмодерне показујемо на примјеру гео-
политичког пројектовања блискоисточних миграција. У трећем
дијелу чланка анализирамо однос основних геополитичких суб-
јеката западне цивилизације и објашњавамо основну геополи-
тичку матрицу односа САД – ЕУ. У четвртом дијелу чланка да-
јемо завршни преглед постмодерне геополитичке ситуације.

Published

2020-06-15

Issue

Section

Чланци