КОНТРАСТИВНОЛИНГВИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА МЕЂУЈЕЗИКА

Authors

  • Жељка Љ. Бабић

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1921289B

Abstract

Монографија Кроз призму контрастивне анализе међујезика ау-
торке др Јелене М. Марковић, објављена недавно у издању Филозофског
факултета Пале, представља заокруживање једне цјелине у истражива-
њима ауторке у оквиру контрастивне анализе међујезика, чији је она
уједно и покретач на нашим просторима. Монографија садржи 139
страна текста, а састоји од сљедећих дијелова: предговор, први дио, који
садржи прво поглавље, други дио, који садржи друго и треће поглавље,
закључно поглавље, одабрану библиографију и ауторски индекс. Библи-
ографске јединице дате су посебно, послије прва три поглавља
(91+30+35), уз завршни преглед одабране библиографије. Садрже
укупно 8 аутоцитата.

Published

2020-06-15

Issue

Section

Чланци