ПОРОДИЦА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: КОНТРОВЕРЗЕ И ИЗАЗОВИ

Authors

  • Драгомир Ћ. Вуковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1921295V

Abstract

У издању Филозофског факултета Пале 2019. године изашла је мо-
нографија Изазови савремене породице ауторке Бисерке Кошарац. Књига
је резултат дугогодишњих ауторкиних истраживања широке области по-
родичних промјена у савременом друштву. Та истраживања, представ-
љена стручној социолошкој јавности и студентима социологије, уобли-
чена су овој монографији кроз сљедећа поглавља: Уводна разматрања,
Трансформација породице у савременом друштву, Породица и вриједносни
систем у трансформацији, Породица и класно-слојна структура друш-
тва, Породичне праксе у трансформацији и Умјесто закључка. Поред тога
монографија садржи богат попис коришћених библиографских јединица
и индекс имена.

Published

2020-06-15

Issue

Section

Чланци