ИЗВЈЕШТАЈ О УЧЕШЋУ НА МЕЂУНАРОДНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

Authors

  • Огњен М. Куртеш

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1921305K

Abstract

У Лондону је 21. септембра ове године одржана Међународна
конференција о проучавању поезије под називом Поезија између ства-
рања и тумачења (Poetry Between Creation and Interpretation), у организа-
цији Центра за интердисциплинарно истраживање (London Centre for
Interdisciplinary Research). Рад Конференције одвијао се у паралелним
секцијама, а учествовали су еминентни стручњаци из Кине, Уједињеног
Краљевства, Новог Зеланда, Сједињених Америчких Држава, Саудијске
Арабије, Литваније, Малте, Индије, Нигерије, Јужне Кореје, Холандије,
Египта, Румуније и Босне и Херцеговине. Представници Босне и Херце-
говине и Републике Српске били су проф. др Петар Пенда, проф. др
Татјана Бијелић, мр Тијана Поповић са Филолошког факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци, а представник Филозофског факултета Уни-
верзитета у Источном Сарајеву био је доц. др Огњен Куртеш.

Published

2020-06-15

Issue

Section

Чланци