ФОРМИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА У САРАЈЕВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (1992–1997)

Authors

  • Драга В. Мастиловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022013M

Abstract

Универзитет у Сарајеву Републике Српске или Уни- верзитет у Источном Сарајеву, како се данас назива, рађао се, стасавао и развијао упоредо с Републиком Српском, и то као једна од њених најзначајнијих институција. Његово фор- мирање било је условљено изласком из Сарајева више сто- тина универзитетских професора и неколико хиљада студе- ната српске националности, након избијања ратних сукоба 1992. године, а који су свој рад и образовање жељели да наставе у Републици Српској и поред ратних услова. Универ- зитет у Сарајеву Републике Српске настао је одлуком о издвајању из дотадашњег Универзитета у Сарајеву, коју је до- нијела Народна скупштина Републике Српске 1992. године. Услиједио је мукотрпан процес организовања факултета и покретања наставе у најтежим могућим, ратним условима, у објектима који су неријетко били веома близу линије фронта и изложени непријатељској артиљеријској пјешадијској ватри. Ипак, у таквим, скоро немогућим условима, Универ- зитет у Сарајеву Републике Српске опстао je и заживио.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Историја