УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ИДЕОЛОГИЈЕ НА РАД НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ВРБАСКЕ БАНОВИНЕ У ВРИЈЕМЕ ШЕСТОЈАНУАРСКЕ ДИКТАТУРЕ

Authors

  • Љиљана Ж. Чекић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022057C

Abstract

Конзистентна историјска анализа функционисања по- зоришта у специфичном временском оквиру умногоме олакшава и убрзава разумијевање начина функционисања буџетске позоришне куће. Утицај политичких кретања на позоришни репертоар уочљивији је у вријеме диктатуре. У овом раду биће анализиран утицај владајуће идеологије на театарски рад, на примјеру Народног позоришта Врбаске ба- новине2, од његовог оснивања 1930. године до 1934. године, када се завршава живот и владавина Александра I Карађорђевића3. Период од увођења Шестојануарске дикта- туре 1929. до убиства Краља, 9. октобра 1934. године, пред- ставља један од најригиднијих мирнодопских режима дваде- сетог вијека на простору западног Балкана. Анализом утицаја политичког стања на репертоарску политику, али и на цјелокупан механизам позоришног организма, биће дат одговор на питањa колико и како државна политика утиче на репертоарску.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Историја