ПЕРЦЕПЦИЈА ИТАЛИЈАНСКЕ КУЛТУРЕ У РОМАНУ ПРОЉЕЋА ИВАНА ГАЛЕБА ВЛАДАНА ДЕСНИЦЕ

Authors

  • Марија Р. Стијепић Пејић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022079P

Abstract

Природа и функција умјетности за Владана Десницу основна су изворишта књижевних и филозофских размиш- љања. Читајући Десничина дјела, откривамо читав низ по- везница које учвршћују његове ставове о умјетности са раз- личитим појавама из италијанске културе. Породичне везе, широка култура и трагалачки, радознао дух учинили су врло бројним референце на италијанску књижевност, музику и позориште, па позивање на елементе из италијанске умјет- ности можемо сматрати конститутивним дијелом Десничи- ног грађења књижевног текста. Циљ овога рада је сазнати у којој мјери и на којим је све нивоима италијанска умјетност присутна у његовом најбољем роману Прољећа Ивана Галеба. Посебан акценат ће бити на расвјетљавању пишчевог гле- дишта о италијанском умјетничком насљеђу као парадигми љепоте и велике, истинске културе. Анализом фрагмената романа, биће означена она мјеста која најбоље илуструју такво Десничино гледиште.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Књижевност