FORMALNO-SEMANTIČKA ANALIZA ŽARGONIZAMA U SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

Authors

  • Minja S. Radonja
  • Svetlana S. Vuksanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022119R

Abstract

Predmet ovog rada jeste analiza žargonizama u srpskom i engleskom jeziku. Ovo međujezičko kontrastivno istraživanje imalo je za cilj da utvrdi formalnu i semantičku realizaciju pre- vodnih ekvivalenata žargonizama u jeziku cilju. Korpus čini 240 primjera žargonizama pronađenih u 6 filmova. U polaznom jeziku smo pronašli realizacije žargonizama na nivou morfeme, riječi, sintagmatske i prijedloško-padežne konstrukcije, te re- čenice. U okviru navedenih kategorija, klasifikovali smo i stati- stički obradili sve prevodne ekvivalente u jeziku cilju, krećući se od najmanje do najviše strukturne jedinice. Analiza seman- tičkog aspekta prevodnih ekvivalenata žargonizama nudi slje- deće kategorije: (i) žargonizam preveden žargonizmom, (ii) žargonizam preveden neutralnom riječju, (iii) djelimično pre- neseno značenje i (iv) nulta ekvivalencija. Analiza je pokazala da je preko 80% žargonizama u svim kategorijama prevedeno istom strukturnom jedinicom, što svjedoči o sličnosti ova dva jezika u pogledu forme. Takođe, 45,42% primjera u kojima je žargonizam preveden žargonizmom jesu samo dobar pokazatelj da značajan broj adekvatnih žargonskih prevodilačkih rješenja postoji i u jeziku cilju. Prema tome, formalno-semantičkom analizom došli smo do zaključka da u datom korpusu ne ostoje velike razlike kada su u pitanju žargonizmi.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Језици