РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАМАТИЧКИХ РУСИЗАМА КАО ЛИНГВОТЕКСТОЛОШКИ ПРОБЛЕМ (на грађи Његошевог Шћепана Малог)

Authors

  • Радмило Н. Маројевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022145M

Abstract

У раду се, на грађи Његошевог спјева Шћепан мали, разматрају питања идентификације граматичких русизама, и то: употреба партиципа у облику одређеног вида у полупредикативној функцији са субјекатским инструменталом и посесива с наставцима сложене придјевске деклинације [т. II], употреба копулативних синтагми с другом компонентом у инструменталу с предлогом с и копулативиних синтагми без везника [т. III] те синтагми с објекатском функци- јом [т. IV]. У раду се примјењује поредбена интертекстуална анализа с другим Његошевим дјелима (прије свега са спјево- вима Горски вијенац и Луча микрокозма), која се у завршном поглављу [т. V] проширује на проблематику атрибутивних и адвербијалних синтагми.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Језици