ИМЕНИЦЕ КАТЕГОРИЈЕ NOMINA AGENTIS У СТАРОРУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ НА ПРИМЈЕРУ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ (ПОВИЈЕСТИ МИНУЛИХ ЉЕТА)

Authors

  • Драгана М. Марковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022163M

Abstract

У раду се говори о именицама које имају значење nomina agentis у староруском и савременом српском језику. Именице ове творбене категорије ексцерпиране су из Пове- сти временных лет (Повијести минулих љета). За циљ рада поставили смо анализу деривационих средстава именица ка- тегорије nomina agentis и њихове продуктивности у старору- ском и српском језику. У раду се обраћа пажња и на лексичко-семантички аспект појединих именица.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Језици