СНОВИ О УМРЛИМ БЛИЖЊИМА И ПРОЦЕС ТУГОВАЊА

Authors

  • Јелена З. Марковић
  • Лука Д. Боровић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022253B

Abstract

Снови о умрлим ближњима изразито су честа појава, нарочито у периоду непосредно након губитка блиске особе. Велики број научних истраживања овог феномена своди се на класификацију различитих мотива и емоција које се јав- љају у сновима, без покушаја опсежнијег објашњења појаве. У овом раду снови о умрлим ближњима тумаче се путем комбинације сазнања о процесу туговања који је описала Елизабет Кублер-Рос, те различитих теорија објектних од- носа у оквиру психоанализе. Овај тип снова је неопходно схватити као дио процеса суочавања с губитком и интерна- лизованом сликом умрле блиске особе, који се одвија пара- лелно и на несвјесном и на свјесном, тј. когнитивном плану. Стога ови снови имају функцију суочавања особе са реал- ношћу губитка и са сопственим амбивалентним емоцијама према умрлом. У идеалном случају, процес туговања и снијевања о покојнику завршава се мирењем с губитком и инкорпорацијом позитивних аспеката односа и вољене особе.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Психологија