ИМПЛИЦИТНА ПЕДАГОГИЈА СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЈЕЦУ (с посебним аспектом на васпитни поступак физичког кажњавања дјеце)

Authors

  • Слободан М. Јовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022293J

Abstract

У анализи се полази од поставки имплицитне педагогије, чија је суштина у проширењу педагошког домена на области културе и умјетности. Разматран је поступак физич- ког кажњавања васпитаника у српској поезији за дјецу у пе- риоду од Јована Јовановића Змаја до савремених српских пјесника за дјецу. Васпитни поступак физичког кажњавања дјетета у српској поезији за дјецу сагледаван је кроз три мање цјелине: физичко кажњавање у породици, физичко кажњавање у школи и физичко кажњавање у друштвеној за- једници. У значајном броју поетских текстова аутора разли- читих генерација заступљена је тема физичког кажњавања дјеце. То указује на патријархалну утемељеност наше кул- туре, на надређени положај одраслог и подређени положај дјетета.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Педагогија