КОРПУС КАО ОРУЂЕ ЗА ПРОНИЦАЊЕ ТАЈНИ МЕЂУЈЕЗИКА

Authors

  • Срђан Р. Шућур

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022321S

Abstract

Већ дуже од пола вијека корпусна лингвистика представља изу- зетно живу област лингвистичких истраживања. Разнолики електрон- ски корпуси, који наглу експанзију доживљавају захваљујући развоју модерних информационих технологија, пружају могућност квалита- тивних и квантитативних истраживања обиља језичких феномена, ко- ришћењем трансверзалних и/или (псеудо)лонгитудиналних метода. Шездесетих година прошлог вијека настају први корпуси писаног и говорног енглеског језика. Касније долази до формирања мноштва других и другачијих корпуса, како на енглеском тако и на осталим језицима. Временом постаје јасан значај корпуса и корпусне лингви- стике у настави и учењу страних језика, те се јавља потреба за успо- стављањем ученичких корпуса, тј. корпуса писмене и усмене продук- ције неизворних говорника на страном језику. Тиме постаје могуће проучавање комплексне природе међујезика, те међујезичког и уну- тарјезичког утицаја (односно трансфера у учењу страних језика) и сличних појава. Управо такав је и корпус ICLEv31 (енг. International Corpus of Learner English – Version 3), који ћемо, кроз пратећу публи- кацију наведену у парентези наслова и платформу на којој функцио- нише, представити у овом приказу.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

ПРИКАЗИ И ПРИЛОЗИ