ТОПОНОМАСТИКА РАНИХ ОСМАНСКИХ ДЕФТЕРА КАО ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ СРЕДЊОВЈЕКОВНОГ РУДАРСТВА У ГОРЊЕМ ПОДРИЊУ

Authors

  • Бојан Ђ. Крунић Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет
  • Дејана Б. Васић Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2324015K

Abstract

Аутори рада имају за циљ да кроз компарацију сачува- ног топономастичког материјала у Горњем Подрињу и оног забиљеженог у раним османским пописима, који се могу до- вести у везу са рударском дјелатношћу, укажу на њихову евентуалну везу са средњовјековном рудокопњом, врстама копане руде, те испитају међусобну повезаност између поје- диних локалитета и њихову припадност истим или различи- тим рударским ревирима на овом подручју.

Downloads

Published

2023-06-16

Issue

Section

Чланци