ЛИРСКО ТКАЊЕ РОМАНА НЕБО, ТАКО ДУБОКО ВЕСНЕ КАПОР

Authors

  • Милица М. Кецојевић Универзитет у Београду, Филолошки факултет

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2324101K

Abstract

У раду анализирамо најновије, пето остварење, савре- мене ауторке Весне Капор − Небо, тако дубоко (113. Коло СКЗ, 2021). Најпре, разматрају се морфолошка својства књиге, потом указује на низ специфичних поступака (нпр. ритмичка организација казивања, симболизација текста, по- нављања, различити видови цитатности) и стилско-изра- жајних средстава (попут метафоре, персонификације, поре- ђења, контраста) који су коришћени, и, најзад, детаљно осветљава тематско-мотивска структура дела (љубав, про- лазност, смрт, небо, очи, звезда, птица, сат, сенка). Све то, дало нам је за право да Небо, тако дубоко жанровски одре- димо као кратки, превасходно лирски роман.

Downloads

Published

2023-06-16

Issue

Section

Чланци