ПАСТИРСКА ПСИХОЛОГИЈА КАО ДРУШТВЕНА КРИТИКА: ТЕОЛОШКО ЧИТАЊЕ ЏОРДАНА ПИТЕРСОНА

Authors

  • Ведран З. Голијанин Универзитет у Источном Сарајеву, Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2324121G

Abstract

Православна пастирска психологија је теолошка дисциплина која је, у свом тренутном облику, првенствено усмерена на појединца и његове духовне и душевне про- блеме. У студијама пастирске психологије, међутим, приме- тан је недостатак озбиљне анализе савремених друштвених и културних околности, без које је анализа човековог духов- ног живота непотпуна. У раду је изложено теолошко виђење идеја канадског психолога Џордана Питерсона, његове тео- рије културе и критике постмодерног друштва, због којих је привукао пажњу бројних теолога. У Питерсоновим делима и јавним наступима, јудео-хришћанска традиција представ- љена је као темељ западне (или уопште хришћанске) циви- лизације, а та тврдња је полазна тачка како Питерсонове тако и опште теолошке критике савременог (постмодерног) друштва и културе. Због тога је Питерсон вредан саговорних у дијалогу теологије и психологије, па би евентуална рецеп- ција његових идеја у пастирској психологији могла обезбе- дити овој дисциплини неопходну критичку призму за посма- трање друштвеног и културног оквира човековог бића. Аутор истражује начине на које се Питерсонова мисао може инкорпорирати у пастирску психологију и помоћи у преци- зирању циљева друштвено-културне стратегије Цркве у савременом добу. Истраживање почиње одређивањем места за друштвену критику у оквиру пастирске психологије, а потом следи испитивање Питерсонове теорије културе, изра- жене кроз архетипе реда и хаоса. Кроз контекстуализацију Питерсонових идеја у наш црквени и друштвени оквир, ау- тор показује да су оне компатибилне са основним теолошко- пасторалним идејама и друштвено-културним ставовима Цркве.

Downloads

Published

2023-06-16

Issue

Section

Чланци