ФИЛОСОФИЈА ЖИВОТА МИЛОША Н. ЂУРИЋА

Authors

  • Миљан Б. Попић Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2324145P

Abstract

Академик, философ, хелениста и преводилац Милош Н. Ђурић био је, у периоду између два свјетска рата, профе- сор на Катедри за философију Философског факултета у Бе- ограду и један од наших најзначајнијих представника фило- софије живота или, како ју је он именовао – философије за живот и философије као живот. Његов каснији рад познатији је широј јавности кроз преводе значајних дјела хеленске кул- туре, али и кроз два велика дјела Историја хеленске књижев- ности и Историја хеленске етике. Ми ћемо првенствено на основу Ђурићевог дјела из 1928. године, Рационализам у савременој немачкој философији: Излагање и критика, ука- зати на основне карактеристике његове философије живота. У посљедњих неколико година објављене су изузетне студије о философском промишљању Милоша Н. Ђурића, на које ћемо се, такође, ослањати, а указаћемо и на два примјера његовог односа према млађим колегама.

Downloads

Published

2023-06-16

Issue

Section

Чланци