TOKSIČNI STRES U DETINJSTVU I RIZIK ZA DUGOROČNE ZDRAVSTVENE POSLEDICE

Authors

  • Radovan Bogdanović
  • Dragana Lozanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/SCEPED1902001B

Abstract

Nepovoljna iskustva u detinjstvu (NID), uključujući zlostavljanje, zanemarivanje,
disfunkcionalnu porodicu i druge stresne ili traumatične nedaće u detinjstvu, povezane
su sa dugoročnim negativnim zdravstvenim posledicama. Kao doprinoseći činilac
u nastanku ovih posledica uključen je toksični stresni odgovor. Fiziološki odgovor na
delovanje stresora određen je višestrukim faktorima, uključujući trajanje i jačinu izloženosti,
zaštitne faktore ili ranjivosti i razvojne činioce. Odgovor na delovanje stresora
može biti adaptacioni (fiziološki) ili maladaptacioni (patološki). U odgovoru na delovanje
stresora nervni, endokrini i imunski sistem integrišu se u jedinstven neuro-endokrino-
imunski sistem. Ako je izloženost stresoru vremenski ograničena i ukoliko osoba
poseduje odgovarajuće mehanizme za suprotstavljanje, ovi sistemi podležu vremenski
ograničenoj adaptaciji da bi se organizam vratio u stanje homeostaze. Međutim, dugotrajna
ili jaka izloženost delovanju stresora može da prouzrokuje disregulaciju neuro-
endokrino-imunskog sistema, oštećujući inhibiciju fidbekom i regulacione mehanizme
i stvarajući maladaptacioni, toksični, odgovor na stres. Toksični stres može da
prouzrokuje bilo suvišak bilo nedostatak hormona ili neurotransmitera indukovanih
stresom, što opet, kada se doživi u toku senzitivnog perioda razvoja u detinjstvu, može
da bude ugrađeno u biološke sisteme u razvoju. Poremećena dostupnost hormona i neurotransmitera
izaziva trajne promene koje pogađaju brojne organske sisteme i funkcije,
uključujući arhitekturu mozga, regulaciju endokrinog sistema i imunski odgovor.
Promene u više organskih sistema, u sprezi sa genetičkom osetljivošću i epigenetičkom
regulacijom, stavljaju osobu u rizik za negativne posledice po fizičko, mentalno i bihevioralno
zdravlje u odraslom dobu.

Published

2019-10-17
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d