KORELACIJA PATOHISTOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I ISHODA KOD ATREZIJE EKSTRAHEPATIČNIH ŽUČNIH VODOVA

Authors

  • Dragica Jojić
  • Dragica Draganović

DOI:

https://doi.org/10.7251/SCEPED1902008J

Abstract

Ekstrahepatična bilijarna atresija (EHBA) karakteriše oboljenje ili opstrukciju
ekstrahepatičnog bilijarnog sistema, što rezultira opstrukcijom žučnog toka. Indikatori
loše prognoze u slučajevima ekstrahepatične bilijarne atresije i dalje ostaju kontroverzni.
Ciljevi: Korelacija histopatoloških nalaza kliničke biopsije jetre i tkiva dobijenih iz
porte hepatis, tokom hepatične portoenterostomije, sa kliničkim ishodom.
Materijal i metodi rada: Svi slučajevi EHBA su lečeni u Institutu za zaštitu zdravlja
majke i dece Srbije Dr Vukan Čupić u sedmogodišnjem periodu. Perkutane biopsije jetre
i biopsije iz porta hepatisa su analizirane sa bojenjem PAS (periodična kiselina Schiff).
Patohistološki parametri u korelaciji sa kliničkim ishodom bili su: prisustvo velikih
žučnih kanala (prečnika> 150μm) u pločici tkiva porte, stepena fibroze, ciroze, holestaze,
transformacije gigantske ćelije, duktalne proliferacije i starosti u vreme operacije.
Rezultati: Od 29 decesa EHBA operisano je 25 (86,2 %). Preživljavanje je bolje ako
se operacija uradi ranije (p < 0,05). Postojala je značajna korelacija između stepena fibroze,
ciroze i lošeg kliničkog ishoda (p < 0,001). Na kraju našeg perioda praćenja,
živo je 13-oro dece, 2 i više godine je preživelo 68,2 % (15/22), a 5 godina i više 27,3 %
(6/22) pacijenata.
Zaključak: Kod pacijenata sa EHBA sa velikom verovatnoćom, biopsijom se može
ustanoviti stadijum bolesti, oceniti težina i predvideti dalji tok i ishod bolesti. Veći stepen
fibroze, ciroze u vreme operacije, hepatične portoenterostomije i prisustvo malformacije
duktalne ploče povezan je sa značajno slabijim kliničkim ishodom.

Published

2019-10-17